Aktivitet
Datum 2021-03-23
Tid 18:00
Aktivitet Svart: Intervaller
Beskrivning LOK-gårdsparkeringen
Längd 30
Underlag Eljusspåret
Ansvarig Jörgen Sköld
Detaljerad beskrivning 3-5 x (3-2-1 min), vila 1/3, på elljusspåret.

OBSERVERA: Samling på parkeringen vid LOK-gården vid den stora kartan. När antalet deltagare passerar 8 så delar vi upp oss i två (eller flera) grupper så att det inte är fler än 8 i varje grupp. Grupperna samlas med ett stort avstånd och inom grupperna håller vi självklart avstånd också.