LOK-veteranerna

Onsdagsgruppen

Vi träffas i LOK-gården klockan 9. En timme ägnar vi åt motion, promenerar längs stigar eller ger oss ut på en lättsam orientering i skogen. Vi motionerar efter egna förutsättningar, enskilt eller i grupp.

Efter motionstimmen återsamlas vi i LOK-gården under enkel men trivsam form. Vi dricker kaffe och intager medhavd matsäck. Oftast bjuds vi dessutom på en halv timmes föredrag eller annan underhållning.

Alla är välkomna till våra träffar. Vi ställer således inte krav, men ser gärna, att deltagarna är medlemmar i Linköpings Orienteringsklubb. Vi följer och stödjer på olika sätt klubbens verksamhet.

Som regel träffas vi varje onsdagsförmiddag, men under sommaren har vi tre månaders uppehåll samt några veckor omkring jul- och nyår. Onsdagsgruppens verksamhet sker i samarbete med SISU Idrottsutbildarna.

Kontaktperson: Bertil Eriksson, 013-39 13 53.

I samarrangemang med SISU

Veterantävlingar

Sedan flera år arrangeras gemensamma veterantävlingar mellan orienteringsklubbarna i västra Östergötland, där vi ingår. Tävlingarna är som regel förlagda till torsdagar, och klubbarna svarar för arrangemangen efter turlista. Vi LOK-veteraner brukar även finnas med vid landskapsträffen mot Småland, som arrangeras en gång om året.

Det finns även verksamhet med veterantävlingar i Södermanland/Västmanland. Program för dessa och mer information finns på veteransidan.com.

Kontaktperson för veterantävlingar: Ulf Waldenfjord, 0723138489.

Bilder från LOK:s barndom

Bertil Södergren har scannat in ett antal bilder från LOK:s barndom. De kan beskådas här.

Månadskalender januari 2020

Datum  Tid  Aktivitet  Ansvarig  Underlag  Tid 
On 1 Nyårsdagen 
To 2          
Fr 3          
4          
5 Trettodagsafton 
09:30  Sunes bana, LOK-gården  Motionskommitten       
v 02 LOK-gårdsvärdar
Torgny Faxén, Carina Faxén, Erik Martinsson, Magnus Djerfsten
6 Trettondedag jul 
18:00  Stationsgympa + innebandy, Bäckskolan  Martin Strömgren   Golv   60 
Ti 7          
On 8          
To 9          
Fr 10          
11          
12 09:30  Sunes bana, LOK-gården  Motionskommitten       
12:00  Idéträff  Tina Lindgren       
v 03 LOK-gårdsvärdar
Robert Högberg, Henrik Elnegård, Markus Åkerblom, Karin Olofsson
13 09:00  Måndagsgänget, uppstart och planering  Stephan Svensson       
18:00  Stationsgympa + Innebanydy, Bäckskolan  Martin Strömgren   Golv   60 
Ti 14          
On 15 17:00  Uthyrt till Vidingsjö 2, möte 17.00-21.00  Roger Danielsson       
To 16          
Fr 17          
18          
19 09:30  Sunes bana, LOK-gården  Motionskommitten       
v 04 LOK-gårdsvärdar
Magnus Nilsson, Mats Adolfsson, Björn Knuthammar, Björn Beckius
20 09:00  Måndagsgänget, arbete LOK-gården  Stephan Svensson       
17:50  NY TID! Rockgympa + innebandy, Bäckskolan  Martin Strömgren   Golv   60 
Ti 21          
On 22          
To 23          
Fr 24          
25          
26 09:30  Sunes bana, LOK-gården  Motionskommitten       
v 05 LOK-gårdsvärdar
Martin Strömgren, Niklas Olsson, Henrik Tosteberg, Stina Anderjon
27 09:00  Måndagsgänget, arbete LOK-gården  Stephan Svensson       
17:50  NY TID! Stationsgympa + Innebanydy, Bäckskolan  Martin Strömgren   Golv   60 
Ti 28          
On 29 09:00  , Veteranträff 0900-1130  Bertil Eriksson       
To 30          
Fr 31