Måldokument för LOK 2005
Måldokumenten omfattar

Verksamhetsidé

Vision

Målsättningar

Handlingsplan

Verksamhetsplan


Verksamhetsidé

LOK ska ge jordmån för bra OL-resultat (individuellt och stafett)

genom

Social gemenskap

genom

Personlig utveckling

genom

Sprida orienteringsglädje

genom

En förutsättning för ovanstående punkter är en långsiktigt stabil ekonomi.

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb

Det innebär

Det kräver

Vi når visionen genom

Många engagerade medlemmar som


Mål


På två års sikt, revideras årligen

Tävling:

Träning:

Rekrytera:

Arrangemang:

Ekonomi: