Aktivitet
Datum 2020-10-06
Aktivitet Anmälan intresse att köpa pannlampa
Ansvarig Christer Lindell
Anmälan senast 2020-10-06 23:59:00
Detaljerad beskrivning Nu går det att köpa lampor. Se nyhet för mer information om hur det går till.

Anmälda 2021-01-25 07:17:14
Anmälningsdag Namn Anmälare Jag vill köpa minst en pannlampa med klubbrabatt Kommentar
2020-09-19 22:48:10 Christer Lindell   X  
2020-09-20 20:38:16 Tomas Boman   X  
2020-09-21 16:23:33 Martin Šmelík   X  
2020-09-21 21:47:22 Maria Kjellman   X  
2020-09-22 19:51:43 Johan Jylltorp   X  
2020-09-22 20:06:44 Urban Petersson   X  
2020-09-23 22:28:07 Annika Rantzer   X  
2020-09-26 13:15:46 Hanna Lundgren   X  
2020-09-26 20:17:02 David Haglund   X  
2020-09-28 08:18:11 Hugo Karlström   X  
2020-09-28 09:36:51 Jörgen Blomvall   X  
2020-09-28 09:57:35 Anders Berg   X  
2020-09-28 09:58:59 Inger Berg Anders Berg X  
2020-09-28 23:04:46 Björn Knuthammar Clara Knuthammar X  
2020-10-02 15:49:13 Karl Schärlund   X  
2020-10-03 23:05:31 Roger Kihlberg   X  
2020-10-05 19:45:37 Leyla Petersson   X  
2020-10-06 21:45:02 Alfred Kalms   X  
2020-10-06 23:37:42 Oscar Rydberg   X  
Summa: 19   19  

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).