SISU-stödd utbildningsverksamhet

SISU Idrottsutbildarna stödjer olika former av utbildnings- och kulturverksamhet inom idrotten. För att få stöd från SISU måste utbildningsverksamheten uppfylla vissa krav och man måste rapportera in den på rätt sätt. På den här sidan finns information om detta samt länkar till de blanketter som ska fyllas i för att ge resurser.

Blanketter

Verksamhetsformer SISU Idrottsutbildarna 2008

Lärgrupp (fd studiecirkel)

För att räknas som en lärgrupp ska följande uppfyllas:

Detta går ej att rapportera

Kurs

För att räknas som kurs ska följande uppfyllas:

Detta går ej att rapportera

Kulturprogram

Att arbeta med kultur i en förening är ett sätt att öka gemenskapen och ge ett större socialt engagemang för medlemmarna. Det finns många tillfällen då en kulturaktivitet kan höja värdet och kvalitén på klubbverksamheten.

De flesta idrottsföreningar och SDF har kulturarrangemang i sin verksamhet. Du kanske känner igen något av nedanstående...

Alla ovannämnda verksamheter är exempel på kulturverksamhet, och kan genomföras i samverkan mellan SISU Idrottsutbildarna och din förening/SDF.