LOK:s regelsammanfattning

[PDF] Regelsammanfattning uppdaterad 2015-09-21

[PDF] Regler för tävlingsavgifter uppdaterad 2019

Äldre versioner

Det som står i nedanstående äldre versioner av regelsammanfattningen gäller inte nödvändigtvis längre. De finns kvar för den som har anledning att se hur reglerna förändrat sig över åren.