Aktivitet
Datum 2020-04-02
Tid 18:00
Aktivitet Provlöpning Vårspringet (medel)
Beskrivning Grytvik
Underlag Underbar skog
Ansvarig Åke Ljunggren
Anmälan senast 2020-03-31 09:33:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning

MAX 50 PERSONER !!

Pga av rådande läge, måste vi sätta ett tak på 50 personer för denna aktivitet. Vi Följer klubbens riktlinjer (se https://www.lok.se/index.php?page=1&newsId=4394&numberOfNewsDays=14) och måste tyvärr hindra fler intresserade.

Vi provspringer banorna till Vårspringet. Vid detta första tillfälle kör vi medeldistans. (Den 8/4 blir det långdistans.) Alla medlemmar är välkomna utom de som ska delta i tävlingen (vilket ungdomar t.o.m. H/D 16 får göra).

När du anmäler dig så ange vilken bana du önskar springa. Ju fler banor vi kan testa desto bättre. Ange även om du kan tänka dig testa någon av kortare och lättare banorna förutom en svart också. Arrangören förbehåller sig dock rätten att fördela banorna enligt eget godtycke.

För samåkningens skull kan det vara bra om du anger om du kan ta bil och varifrån du utgår i så fall. Parkering och samling vid korsningen strax norr om Grytvik (Google Maps).

Start mellan 18.00 och 18.30.

OBS att GPS-klocka inte är tillåtet.


Anmälda 2020-09-27 18:42:18
Anmälningsdag Namn Anmälare Kan ta bil Kommentar  
2020-03-09 12:57:28 Alva Olsson   X D21 eller H21. Åker från Mjärdevi och kan hämta upp vid Universitetet eller Ryd.    
2020-03-10 21:39:08 Jörgen Sköld   X Åker från Ekkällan/Garnisonen   
2020-03-17 20:02:07 Fredrika Vångell        
2020-03-17 23:35:50 Lena Strömbäck   X Åker förmodligen från Norrköping D 50   
2020-03-22 13:19:33 Hanna Modig Tjärnström   X Gärna en med full svårighetsgrad   
2020-03-22 13:35:45 Roger Kihlberg     H50 Helst svart nivå. Gärna långt.   
2020-03-22 21:26:44 Per Gustås Inger Gustås   Svart bana   
2020-03-23 13:59:00 Stina Nero   X Vilken bana som helst   
2020-03-23 15:28:05 Annika Ivarsson     D18-45/H18-55   
2020-03-23 17:14:13 Fredrik Gustafsson     Högre svårighetsgrad    
2020-03-23 17:52:55 Johan Allard   X H21 eller liknande. Åker från Djurgårdsgatan eller Malmslätt   
2020-03-23 19:15:12 Gunnar Engström Gitte Engström   H20   
2020-03-23 19:15:22 Gitte Engström   X D55   
2020-03-24 14:52:00 Tomas Boman   X Gärna H45   
2020-03-24 20:08:47 Anna Sofie Bark     Gärna D50 eller liknade    
2020-03-24 20:30:13 Hanna Lundgren     D18   
2020-03-24 21:09:49 Lotta Borg   X vad som gärna kort   
2020-03-24 22:48:38 Pelle Skullman Jonas Roth   H65, vid annat tillfälle   
2020-03-25 08:13:21 Therese Klintberg   X D18   
2020-03-25 16:40:18 Peter Jakobsson   X H70   
2020-03-26 07:25:45 Tomas Vångell Pia Vångell   H 60   
2020-03-26 07:27:27 Pia Vångell     D 45-60 eller där det behövs   
2020-03-26 08:44:08 Per Magnusson   X Ca H45. Åker från Lambohov.   
2020-03-26 09:53:41 Stephan Svensson     Bana på 3,5-4,0   
2020-03-27 11:11:34 Leif Lindgren        
2020-03-29 16:10:23 Tove Ekström        
2020-03-29 19:58:18 Maud Göthe Lundgren     D65, åker egen bil m Hanna o Janne   
2020-03-29 20:01:40 Jan Lundgren Maud Göthe Lundgren   H60, åker m Maud o Hanna   
2020-03-29 22:01:51 Åke Ljunggren   X Arrangör tillsammans med banläggare   
2020-03-29 22:03:54 Klara Ljunggren Kristina Ljunggren      
2020-03-29 22:22:31 Olof Ljunggren        
2020-03-30 08:28:35 Erik Martinsson     H21   
2020-03-30 13:25:07 Christian Enberg     Det som behövs men helst en svart bana.   
2020-03-30 13:48:52 Frida Karlsson        
2020-03-30 18:41:01 Julia Modig Tjärnström     Gärna full svårighetsgrad   
2020-03-30 18:42:44 Kajsa Hammarström Johan Persson      
2020-03-30 20:52:11 Roushan Rezvani Arany     Gärna svart nivå   
2020-03-30 21:51:54 Maria Olofsson   X Åker från Malmslätt. D50 eller liknande   
2020-03-30 21:59:32 Jesper Johansson Maria Olofsson   H50 eller liknande   
2020-03-31 08:20:33 Magnus Herberthson   X Åker från Berga. Har plats för fler.   
2020-03-31 09:30:18 Niklas Olsson     H21   
2020-03-31 09:31:57 Inger Gustås   X Åker från Mjärdevi via Malmslätt   
2020-04-01 17:12:38 Peter Eriksson     avanmälan pga öm hälsena   
2020-04-02 13:08:20 Johanna Gustås     Avanmäler mig   
2020-04-02 15:11:53 Elin Kjellman     Avanmäler mig tyvärr   
2020-04-02 15:14:04 Lova Elnegård     Kan ej åka med längre   
2020-04-02 16:35:27 Liselott Roth Hanna Roth   Kan tyvärr inte komma   
2020-04-02 16:35:47 Hanna Roth     Kan tyvärr inte komma   
2020-04-02 17:32:23 Tina Lindgren     Avstår tyvärr, tycker det blåser för mycket   
2020-04-02 17:37:12 Emmy Lindgren     Kommer tyvärr inte    
Summa: 50   16    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet


Senast uppdaterad: 200316, 20:28:14