Aktivitet
Datum 2023-07-18
Tid 16:00
Aktivitet Radiopejl-sprintträning
Beskrivning LOK-gården
Ansvarig Per Magnusson
Anmälan senast 2023-07-17 23:59:00 Anmälan
Detaljerad beskrivning Peder kommer ner från Stockholm och ordnar en radiopejlsprintträning för oss. Mest tänkt som träning inför NM och VM, men öppen för alla som har tillräcklig radiopejlerfarenhet för att klara sig med begränsade instruktioner och lite pejling mot testsändare innan loppet.

I en sprint sänder kontrollerna bara 12 s i taget, så man har inte så lång tid på sig att pejla, men det är heller inte så lång tid innan kontrollen börjar sända igen. Man ska först ta fem kontroller på en frekvens, sedan passera en "pubklikkontroll" som sänder på en andra frekvens och som även är utritad på kartan. Därefter ta ytterligare fem kontroller på en tredje frekvens innan man springer i mål. Banan brukar totalt vara 2-3 km. Några mottagare finns att låna.

Eventuellt kör vi med Sportident, så ta med egen pinne och ange numret vid anmälan.

Preliminär tidplan är:

  • 15:45 samling för de som vill låna mottagare och kanske få lite instruktioner.
  • 16:00 samling för övriga
  • 16:20 avmarsch till start
  • 16:30 första start

Sändarfrekvenser:

  • 3.510 MHz MOE-MO5, långsam, 12 sek (3.5117 MHz kan vara en mer exakt frekvens)
  • 3.540 MHz S (publikkontroll, utmärkt på kartan), kontinuerlig
  • 3.570 MHz MOE-MO5, snabb, 12 sek
  • 3.600 MHz MO, målsändare (utmärkt på kartan), kontinuerlig

Vi som är med bidrar till Peders milersättning.

Resultat


Anmälda 2023-12-05 18:44:52
Anmälningsdag Namn Anmälare Vill låna mottagare Kommentar  
2023-07-16 09:50:18 Per Magnusson     SI: 7721120   
2023-07-16 10:02:24 Mattias Eriksson     SI: 25812   
2023-07-16 10:40:14 Monika Edstam   X SI 2141290   
2023-07-16 11:47:56 Henrik Eklund     SI: 8400028   
2023-07-16 19:20:24 Christian Enberg   X 9740304   
2023-07-16 19:50:32 Henrik Cooke Mattias Eriksson   SI: 25810   
2023-07-17 11:18:15 Thomas Rimhagen     SI: 700778   
2023-07-17 11:41:51 Julia Modig Tjärnström   X 8301992   
2023-07-17 11:51:25 Hanna Modig Tjärnström   X 8000708   
Summa: 9   4    

Vill du ta bort din anmälning? I så fall kan du klicka på det röda krysset till höger om anmälningen (syns endast om du är inloggad och anmälningstiden ej gått ut).

Anmälan Anmälan

<- Till programmet

Senast uppdaterad: 231127, 20:35:24