Arrangemang - Arkiv över gamla arrangemang

Personalförteckning, 43-kavlen 2005

Tävlingsledare:	  Tomas Boman	   0702 - 56 23 78
Bitr. tävlled. 	  Stephan Svensson 0708 - 16 03 04
Tävlingskassör	  Kjell Hagström
Banläggare	  Pelle Skullman, Lars Almén
Webbansvarig	  Henrik Pettersson
TC-Chef/Material  Stephan Svensson
Transportansvarig Stephan Svensson
Personal	  Ulla Kjell	   013 - 140241
 
Start/växel
Chef	Curt Tillman/ Magnus Herbertsson
	Ragnar Lindström
	Ulf Waldenfjord
	Åke Ljunggren
	Tomas Rimhagen
	Jesper Johansson
	Torbjörn Almgren
	Daniel Almgren
	Gösta Johansson
	Johan Eriksson
	Sune Johansson
Mål
Chef	Sören Nilsson Påledal
	Tomas Stenström
	Linnea Kjell
	David Engström
	Jonas Roth
	Lisa Skullman, ej lördag dag
	Martin Axén, ej lördag dag
	Malin Carlsson, ej lördag 
	Fredrika Vångell, ej lördag 
	Stina Boberg, ej lördag 
 
Information
Chef	Lennart Sturesson
Pressvärdinna	Cissi Frohm
Finsktalande	Hilkka Kangas
Finsktalande	Ole Pedersen, lördag
	Rune Karlsson
	Ingrid Johansson
Data
Chef	Fredrik Pettersson
	Ulf Bergqvist, nätverk
	Mikael Kalms
Sportident	Daniel Karlsson
Sekretariat
Chef	    Per Lenander
Klagomur	Markus Henriksson
	    Anne-Li Stenström
Inmatning lag:	Maria Olofsson
  	    Linnea Svensson
Brickavläsning	Katarina Lindén
	    Markus Adolfsson
	    Yuka Kinnami
	    Gitte Engström - nattpass
	    Niklas Aldin
	    Christian Enberg
Resultattavlan	Karl Andersson
	    Erik Backteman
	    Andreas Björklind
Speakerteam
Chef	    Martin Lindberg
Huvudspeaker	Håkan Olsson
Finsk speaker	Sami Takalouma
Skogsspeaker	Lennart Stenberg
Medhjälpare	
Intervjuspeaker Björn Widén
Skogsspeaker	Fredrik Wallin
Medhjälpare	Peter Aronsson, Lin Eriksson
PC1/PC2	    Charlotta Bergqvist
 	    Marie Svensk
	    Anders Svensk
	    Linda Hultgren
	    Johan KällsandPC3
Prognosmakare	Bertil Eronn
	    Henrik Eriksson
Teknikteam	Per Magnusson
	    Mattias Wingstedt
Radio	    Jonas Svernestam
	    Daniel Edstam
Sjukvård
Chef	Lotta Granholm
	Peter Jakobsson
	Anna-Lena Karlsson
	Monica Lindgren
Vätska
Chef 	 Rune Fritz
I skogen Carl-Einar Almén
På TC	 Sture Törnesjö
	 L-G Göransson
	 Arne Danielsson
Camping/ Parkering
Chef	Roger Danielsson
	Jörgen Svensson
Finsktalande	Hilkka Kangas/Ole Pedersén (finns även i informationen)
	Roger Stigsson
	Ingvar Gardell
	Olof Gardell
	Otto Holmdal 
	Leif Göransson		
Dusch/Toaletter
Chef	Yngve Pettersson
	Claes-Ove Svärdh
	Nils-Magnus Nilsson
	Monica Lindgren
	Sixten Axelsson
	Karl-Erik Johansson
	Charles Andreason

	Thomas Vångell
	Ulla Kjell
Elförsörjning:
Chef:	Jan Sandberg
	Fredrik Sandberg
	Henrik Sandberg
Priser/sponsorer
	Ulla Kjell
cermoni	
	Per-Johan Persson

Byggnation på TC
Chef	Stephan Svensson
	Tomas Boman, Yngve Pettersson, Toije Hansson
	Roger Danielsson, Daniel Edstam, Nils-Magnus Nilsson
	Anders Kjell, Jonas Svernestam, Eva Lindgren
	Sören Nilsson Påledal, Martin Carlsson, Ulla Kjell
	Samt övriga som kan komma, torsdag-fredag 28 och 29/7
Lastning av materiel: LOK-gården onsdag 27/7 kl. 16.00
Ansvariga: Stephan Svensson och Rune Fritz
Lastar:	  Tomas Boman, Lennart Sturesson, Anders Kjell, 
	  Magnus Herbertsson, Yngve Pettersson, 
Avlastning på LOK-gården söndag eftermiddag ca. 15.00: 
	  Tomas Boman, Torgny Faxen, Magnus Herbertsson, Lisa Ledskog,
	  Pia Gustavsson, Oskar Vångell
Marka
Chef	Roland och Gunvor Fridh	013 - 16 04 77
    Se separat lista för arbetsschema
Senast uppdaterad: 220104, 21:31:50