Arrangemang - KM

PM medeldistans-KM - 2007-09-30

Samling:I närheten av Hjässasjön (NÖ om Borensberg). Följ kartor här nedan.
TC: Glänta utmed grusväg.
Parkering: I anslutning till TC på öppna ytor utmed grusväg.
Start: I anslutning till TC. Start av tid sker med hjälp av startstämpling.
Stämplingssystem: Emit (Medtag egen bricka! Begränsat antal brickor till utlåning finnes).
Start-mål procedur:På samma sätt som vid "Sunes bana" ska man registrera sig vid "målet" och sedan startstämpla vid startögonblicket.
Info:Åke Ljunggren 013-287147 (mobil)Senast uppdaterad: 220104, 21:31:54