Intern klubbinformation - Gammalt

Måldokument för LOK 2005
Måldokumenten omfattar

Verksamhetsidé

 • som alla klubbens medlemmar ska känna igen sig i
 • som bearbetas vart femte år (om inget inträffar)

Vision

 • som pekar mot ett önskat tillstånd i framtiden - kan ta fem år, kanske tio år, formuleras samtidigt med Verksamhetsidé
 • måste innehålla mer än bara "att bli bäst i Sverige"

Målsättningar

 • Ett - två - fem år..Utvärderas och omformuleras varje år.
 • Dels för hela klubben, dels för varje kommitté, godkända på klubbmöte.

Handlingsplan

 • som beskriver hur verksamhetsidé, vision och långsiktiga mål ska kunna förverkligas genom punktinsatser och löpande arbete. Antas av styrelsen varje år.

Verksamhetsplan

 • av styrelse och varje kommitté för nästkommande år.

Verksamhetsidé

LOK ska ge jordmån för bra OL-resultat (individuellt och stafett)

genom

 • kvalitetsmässigt bra träning för elit, ungdom samt motionärer
 • elitsatsning för att på lång sikt nå goda nationella och internationella resultat
 • att erbjuda lovande orienterare en god utvecklingsmiljö
 • att utveckla goda ledare för elitverksamheten

Social gemenskap

genom

 • LOK-gården som räcker till för alla och för alla aktiviteter
 • att klubbmedlemmarna deltar i klubbarbetet, t ex vid egna arrangemang och annat gemensamt arbete liksom i kommittéer, styrelse och andra förtroendeuppdrag
 • trivselverksamhet

Personlig utveckling

genom

 • att medlemmarna ska ges möjlighet att utveckla ledarskap som gagnar klubben och ger personlig mognad
 • att klubben stöder och utbildar individen till nya uppdrag

Sprida orienteringsglädje

genom

 • att anordna och vidareutveckla högklassiga orienteringsarrangemang
 • att rekrytera nya orienterare i alla åldrar och nivåer
 • att bedriva PR gentemot massmedier, allmänheten, skolor och arbetsplatser
 • att effektivt sprida information inom klubben
 • att visa stolthet över att vi är LOKare

En förutsättning för ovanstående punkter är en långsiktigt stabil ekonomi.

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb

Det innebär

 • att LOK finns i topp på nationella och nordiska stafetter och individuella tävlingar,
 • att medlemmar på alla nivåer och i alla åldrar deltar i tävling, träning och annan verksamhet,
 • att 43-kavlen är attraktiv och självklar i hela Norden,
 • att ekonomin ska bära minst en halvtidstränare.

Det kräver

 • en spetsad satsning med fullt stöd åt de löpare som gör en helhjärtad satsning mot Sverige- och världstoppen,
 • att vi profilerar oss som det självklara valet för de talanger som vill trivas och utvecklas i sin idrott i en sporrande miljö tillsammans med många likasinnade,
 • ett förstärkt och långsiktigt stöd till våra äldre ungdomar och juniorer för att stimulera till en elitsatsning,
 • långsiktig planering och marknadsföring av 43-kavlen.

Vi når visionen genom

Många engagerade medlemmar som

 • lever upp till vår verksamhetsidé
 • sätter upp höga men realistiska mål som utvärderas årligen.

Mål


På två års sikt, revideras årligen

Tävling:

 • LOK ska placera sig bland de 15 bästa på alla stora stafetter. Tre SM-medaljer, VM-deltagare. Topp-placering på U-tiomila för damer, eget lag för herrar.

Träning:

 • Utveckla orienteringsträning som är gemensam för hela klubben: elit, ungdom, motionärer, i alla åldrar.

Rekrytera:

 • Rekrytera och behålla ungdomar så att vi fortlöpande fyller på såväl elittrupp som övriga seniorklasser med välutbildade orienterare.

Arrangemang:

 • Utveckla ledare så att vi klarar att arrangera 43-kavlen i egen regi. Utveckla kartor av god kvalitet i gamla och nya områden

Ekonomi:

 • Skapa överskott som gör det möjligt att anlita deltidstränare.


Senast uppdaterad: 060212, 20:53:33