Intern klubbinformation - Gammalt
 

Förslag till ny vision, hösten 2005

Styrelsen har med utgångspunkt från de svar kommittéerna lämnat in på visionsenkäten utarbetat ett förslag till ny vision. Förslaget presenteras på hemsidan och på höstmötet den 20:e november. Det kommer sedan efter eventuella justeringar att tas upp till omröstning på årsmötet.

Det kan vara intressant att jämföra förslaget till ny vision med den nuvarande visionen.

Synpunkter på förslaget skickas till styrelsen@lok.se.

 

Vision

LOK ska vara en etablerad nordisk storklubb

Det innebär

 • att LOK finns i topp på nationella och nordiska stafetter och individuella tävlingar.
 • att LOK har en stor bredd av medlemmar som på alla nivåer och i alla åldrar deltar i tävling, träning och annan verksamhet.
 • att 43-kavlen är attraktiv och självklar i hela Norden.

Det kräver

 • att de löpare som gör en helhjärtad satsning mot Sverige- och världstoppen får fullt stöd, även i form av avlastning från andra uppdrag, för att kunna fokusera maximalt på sin träning.
 • att vi profilerar oss som det självklara valet för de som vill trivas och utvecklas i sin idrott i en sporrande miljö tillsammans med många likasinnade.
 • ett förstärkt och långsiktigt stöd till våra äldre ungdomar och juniorer för att stimulera till en elitsatsning.
 • långsiktig planering och marknadsföring av 43-kavlen.
 • en aktiv ungdomsverksamhet som rekryterar, utvecklar och behåller barn och ungdomar i klubben.
 • att LOK bedriver orienteringsverksamhet för medlemmar på alla nivåer.
 • utveckling och underhåll av LOK-gården som en ändamålsenlig utgångspunkt för en stor del av vår verksamhet.

Vi når visionen genom

Många engagerade medlemmar som

 • har kul och trivs i klubbgemenskapen.
 • lever upp till vår verksamhetsidé.
 • sätter upp höga men realistiska mål som utvärderas årligen.

 
 


Senast uppdaterad: 051122, 11:07:32