Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för ungdomskommittén

Ungdomskommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

 • Att erbjuda barn och ungdomar en idrott där alla kan vara med på sina egna villkor, och där vi genom att hålla en hög kvalitet på alla aktiviteter och nivåer kan rekrytera fler barn och ungdomar som vill lära sig orientering och vill fortsätta utvecklas till orienterare.

Delsyften är:

 • Att planera och genomföra träning i OL-teknik och löpning för barn och ungdomar året runt.
 • Att planera och genomföra tävlingsresor och läger.
 • Att redovisa träningar, läger och andra aktiviteter för att kunna söka olika aktivitetsbidrag.
 • Att växa genom att attrahera både barn/ungdomar och deras föräldrar.
 • Att företräda klubben i ungdomsfrågor och samarbeta med andra klubbar på lokal och distriktsnivå.
 • Att svara för utbildning av ungdomsledare.
 • Att anordna minst en nybörjarkurs för barn varje år.
 • Att ta ansvar för anmälan och laguttagningar till ungdomsstafetter samt utse lagledare och reseansvariga för tävlingarna.
 • Att samordna klubbens deltagande i Ungdomsserien samt arrangera den egna deltävlingen.
 • Att arrangera Ekorren Cup.
 • Att arrangera SOL-skolan.
 • Att förbereda blivande juniorer på nästa steg i utvecklingen som orienterare.
 • Att samordna deltagandet i kommunens verksamhet Unga Ledare.
 • Att tillsammans med senior- och juniorkommittén och motionskommittén ansvara för att det finns träningsmöjligheter för alla aktiva i klubben.
Senast uppdaterad: 181015, 17:00:18