Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för motionskommittén

Motionskommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

  • Att ansvara för att motions- och träningstillfällen skapas för klubbens medlemmar, speciellt för de medlemmar som ej omfattas av ungdomskommittén och senior- och juniorkommitténs planerade aktiviteter.

Delsyften är:

  • Att företräda klubben i motionsfrågor.
  • Att tillsammans med senior- och juniorkommittén och ungdomsskommittén ansvara för att det finns träningsmöjligheter för alla aktiva i klubben.
  • Att under icke intensiv tävlingssäsong vid LOK-gården svara för att lämpliga träningsbanor finns tillgängliga varje söndag (Sunes bana).
  • Att representera klubben i Linköpings lokala O-ringengrupp (som samordnar träningsorienteringar över klubbgränserna) samt planera och arrangera O-ringen-träning och Natt-cup.
  • Att anordna en nybörjarkurs för vuxna varje år.
  • Att genomföra arrangemang riktade mot allmänheten och hjälpa till vid företagsarrangemang.
  • Att arrangera Veckans Bana i samarbete med IFK Linköping.


Senast uppdaterad: 181015, 16:43:03