Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för arrangemangskommittén

OL-arrangemangskommittén/kartkommittén

Huvudsyften för kommittén är:

 • Att ansvara för uttagning av huvudfunktionärer till klubbens OL-tävlingar.
 • Att bibehålla och utveckla våra OL-tävlingars renommé och attraktionsvärde.
 • Att eftersträva att klubbens tävlingsarrangemang ger god vinst.
 • Att ansvara för klubbens kartproduktion.

Delsyften är:

 • Att hålla en rullande 5-års plan aktuell över våra OL-tävlingar .
 • Att efter styrelsens beslut föra förhandlingar med samarbetspartners/medarrangörer.
 • Att i egen regi och tillsammans med sponsorkommittén bearbeta och knyta lämpliga sponsorer/samarbetspartners till OL-arrangemang.
 • Att i samarbete med datakommittén utvärdera och ta beslut om lämpligt datorstöd för OL-arrangemang.
 • Att se över och hålla reda på klubbens OCAD-licenser.
 • Att svara för en långsiktig anskaffning/försörjning av kunniga och lämpliga funktionärer i ansvarsställning .
 • Att svara för att KM blir arrangerade enligt höstmötets beslut.
 • Att representera klubben vid arrangemangs-, kart- och markfrågor.
 • Att i samband med kartplanering svara för att förteckning över mark/jakträttsinnehavare är aktuell.
 • Att stödja kommunikation med markägare inför våra träningar och tävlingar.
 • Att ansvara för uppgifter till anslagsäskande för kartproduktionen samt att bevaka bidragen.
 • Att ansvara för de med andra klubbar gemensamma kartprojekten.
 • Att ansvara för kartförsäljning.
 • Att medverka vid utbildning av nya kartritare.


Senast uppdaterad: 210124, 18:00:21