Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Hemsida

Hemsidesansvariga

Huvudsyftet för de hemsidesansvariga är att:

 • Underhålla hemsidan och se till så att den är tillgänglig och fungerar på ett ändamålsenligt sätt.

Delsyften är:

 • Att sköta regelbunden backup.
 • Att lägga upp konton för medlemmar som ansöker om det.
 • Att stänga konton för personer som lämnat klubben.
 • Att administrera olika användares behörigheter så att många kan bidra till sidan utan att alla har möjlighet att ändra på allt.
 • Gärna utveckla nya användbara funktioner.
 • Att hjälpa till att lägga upp information.
 • Att utbilda kommittéer som har mycket information på hemsidan så att de själva kan lägga ut och uppdatera information.
 • Att uppdatera veckans bild.
 • Att bevaka sidor med föråldrad information och hantera dem på lämpligt sätt (uppdatering, arkivering, borttagning).
 • Att hålla forumen rena från spam och andra oönskade inlägg.

Rollen som hemsidesansvarig innebär dock inte att man förväntas aktivt ta reda på om det finns information från olika kommittéer och projektgrupper etc. som bör läggas ut. Däremot innebär den att man ska hjälpa till att få ut information som kommittéerna ber om att få hjälp med att lägga ut.

Rollen innebär inte heller att man måste ansvara för stora delprojekt som exempelvis uppdatering och drift av XC-race-sidorna.

Senast uppdaterad: 181015, 16:23:42