Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för tävlingskommittén

Tävlingskommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

 • Att administrera klubbens tävlingsverksamhet.

Delsyften är:

 • Att upprätta klubbens tävlingsprogram i samarbete med senior- och juniorkommittén, ungdomskommittén och motionskommittén samt att se till att programmet kommer medlemmarna tillhanda.
 • Att se till att anmälningsfunktionen för individuella tävlingar via IdrottOnline/Eventor fungerar och att lag blir anmälda till stafetter.
 • Att upprätta och revidera PM för anmälningsrutiner.
 • Att svara för annonsering av gemensamma avresor på hemsidan.
 • Att svara för samordning vid avreseplatsen, vindskydd och klubbskärm till tävlingsplatsen samt att ta hand om klubbens överblivna tävlingskartor vid TC (tävlingsvärdsystemet).
 • Att arrangera klubbresor till större tävlingar utanför Östergötland i samarbete med senior- och juniorkommittén och ungdomskommittén.
 • Att efter tävlingsårets slut upprätta en resultatbörs och tillse att denna kommer medlemmarna tillhanda. Av resultatbörsen ska framgå samtliga resultat inklusive stafettmedverkan.
 • Att klubbens interna poängliga blir uträknad samt att förteckning med aktuella klassrekord och maratontabell uppdateras.
 • Att svara för att underlag till klubbens aktivitetsmärke och tävlingsmärke blir insamlat och katalogiserat på ett sådant sätt att utdelande av märke eller tillhandahållande av uppgifter kan ske på ett bra sätt.
 • Att sammanställa och distribuera räkningar för avgifter rörande tävlingsdeltagande till medlemmar.
 • Att svara för uttagningar av stafettlag för HD35- samt ansvara för att berörda löpare blir informerade.


Senast uppdaterad: 191126, 08:34:04