Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för informationskommittén

Informationskommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

  • Att genom klubbens informationskanaler svara för klubbens externa och interna information.

Delsyften är:

  • Att tidningen På Spåret kommer ut enligt verksamhetsplan.
  • Att rapportera om viktiga tävlingar, stafetter andra viktiga händelser i klubben på LOK:s hemsida.
  • Att administrera och publicera information om arrangemang, i marknadsföringssyfte, på LOK:s externa Facebooksida.
  • Att administrera LOK:s interna Facebookgrupp.
  • Att administrera och publicera information på LOK:s Instagramkonto.
  • Att ansvara för att tidningsurklipp sammanställs i klippboken.
  • Att underhålla klubbens medlemsregister i IdrottOnline.


Senast uppdaterad: 191126, 08:32:40