Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för datakommittén

Datakommittén

Huvudsyftet för kommittén är:

  • Att se till att klubben har tillgång till ändamålsenlig och fungerande datorutrustning och programvara för den verksamhet som bedrivs.

Delsyften är:

  • Att ha ett övergripande ansvar för LOK:s datorutrustning såsom datorer, skrivare, nätverk, modem etc, samt tillhörande programvara.
  • Att skapa en förteckning över LOK:s datorutrustning och hålla den aktuell.
  • Att ansvara för LOK:s SI-utrustning och utrustning för onlinekontroller, inklusive den interna utlåningen och externa uthyrningen.
  • Att se över och hålla reda på licenser för klubbens orienteringsrelaterade programvara som OCAD.
  • Att se till att det på kontoret i LOK-gården finns en dator som kan användas för träningar med elektronisk stämpling (t.ex. Sunes bana), ordbehandling och Internet.
  • Att ansvara för att det finns fungerande internetanslutning och WiFi i LOK-gården.
  • Att se till att det finns ändamålsenligt datorstöd på våra nationella tävlingar.
  • Att när behov av ny datorutrustning uppstår försöka få tag i denna på ett kostnadseffektivt sätt, t.ex. från företag eller medlemmar i klubben. Utrustning som vi inte kan få sponsrad ansvarar gruppen för inköp av. Varifrån pengar i så fall ska tas avgörs från fall till fall.
  • Att bevaka utvecklingen av orienteringsrelaterad programvara.


Senast uppdaterad: 181015, 16:19:31