Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för veteranverksamheten

Veteranverksamhet

Huvudsyftet för verksamheten är:

  • Att befrämja sammanhållningen bland klubbens veteraner.

Delsyften är:

  • Att bidraga till att klubbens och orienteringsrörelsens historia lever vidare.
  • Att genomföra kulturella onsdagsträffar under säsongen.
  • Att arbeta för social gemenskap i den lokala idrottskretsen.
  • Att allmänt stödja klubben med idéer och initiativ för att utveckla och gynna dess verksamhet.


Senast uppdaterad: 091129, 13:17:17