Intern klubbinformation - Kommittéanvisningar - Anvisningar för OL-artiklar

OL-artiklar inköp/försäljning

Huvudsyftet för kommittén är:

  • Att förse klubben med tävlings- och representationskläder.

Delsyften är:

  • Att klädförrådet hålls uppdaterat och i ordning.
  • Att föra en lagerlista och vid större inköp konsultera styrelsen.
  • Att samverka med senior- och juniorkommittén och sponsorkommittén så att rätt kläder finns tillgängliga inför större tävlingar.
  • Att genomföra försäljning av varor från Ullmax och Newbody.


Senast uppdaterad: 181015, 16:46:34